چگونه با ساز کوبه‌ای تنبک آشنا شویم؟

دانشمند پاسخگو | ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ | یکشنبه, 20:38 ب.ظ
تنبک(تمبک، دمبک، دندونک و ضَرب) یکی از سازهای کوبه‌ای ایرانی است. این ساز پوستی، از نظر سازشناسی جزء طبل‌های جام‌شکل محسوب می‌شود که از این ...