چگونه تنبل باشیم؟

سمانه عابدی | ۱ آبان ۱۳۹۸ | چهارشنبه, 14:00 ب.ظ
آموزش تنبل بودن در زندگی تنبل بودن معنایی منفی دارد, اما آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که چرا؟ آیا به این دلیل است که ...