چگونه وامبوکا(Wambooka) ساخته می شود؟

فرزاد عبداله زاده | ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | دوشنبه, 15:19 ب.ظ
مواد جدید  امروزی و  تحول در ساخت آنها، طراحی ایتالیایی و پروسه تولید نوآورانه، باعث خلق یک آلت موسیقی جدید و مبتکرانه با صدایی استثنایی ...