چگونه گیاهان تکثیر می شوند؟

Khatibi | ۲ تیر ۱۳۹۶ | جمعه, 12:53 ب.ظ
بشر اوليه ساليان دراز ازگياهان خودرو تغذيه ميكردند بدون آنكه توانايي تكثير يا ازدياد آنها را در محل و زمان دلخواه داشته باشند. به تدريج ...