چگونه رومی ها زمان و تاریخ را محاسبه می کردند؟

پریسا ستارپور | ۴ اسفند ۱۳۹۶ | جمعه, 16:00 ب.ظ
شمار اندکی از رومیان به اخترشناسی علاقه داشتند.پرسش هایی مانند زمین در کجای کیهان قرار دارد؟ یا سیاره ها چگونه حرکت می کنند؟برای آن ها ...