چگونه از کندر برای حفظ سلامتی، بیشترین استفاده را کنیم؟

مهدی هاتفی نیا | ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ | دوشنبه, 21:02 ب.ظ
حفظ سلامتی کندر نام های دیگر : لبان ، لیبان ، لیبان ذکر ، لوبان ، شعب یمانی مشخصات : کندر صمغ رزینی است که از ...