چگونه بگوییم نامزد شما تقلب می کند؟

سمانه عابدی | ۸ آبان ۱۳۹۸ | چهارشنبه, 16:00 ب.ظ
آموزش گفتن تقلب نامزد نامزد خود را به خوبی بشناسید. تقلب چیزی است که ما از آن نگران هستیم. همه تقلب نمی کنند. هر از گاهی این نگرانی ...