آشنایی با تاریخچه شهر زنجان

آرمان پیروی فر (کارشناس IT) | ۹ خرداد ۱۳۹۹ | جمعه, 08:00 ق.ظ
 تاریخچه  زنجان؛ سرشار از حماسه و غیرت مردمان این شهر: در این مقاله قصد ما بر آن است که شهر تاریخی یکی از شهرهای بسیار خوش ...