چگونه نر و ماده مگس میوه را از هم تشخیص دهیم؟

حامد نمازی | ۳ مهر ۱۳۹۸ | چهارشنبه, 18:00 ب.ظ
مگس میوه اغلب دور و بر میوه ها و وسایل گندیده پیدا می شوند. این حشرات در هوای آزاد بسیار مزاحم هستند، اما برای علم بسیار ...