چگونه با تغذیه مناسب با التهاب مفاصل مقابله کنیم؟

ناهید لاهرودی | ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ | یکشنبه, 07:39 ق.ظ
آرتریت (التهاب مفصل) بیماری است که می تواند تمام مفاصل را گرفتار کند اما در اعضای دارای تحمل بار و پر کار مانند زانو، باسن، ...