تعبیر خواب سبو یا کوزه

دانشمند پاسخگو | ۳ دی ۱۳۹۸ | سه‌شنبه, 11:21 ق.ظ
تعبیر خواب سبو (کوزه) بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی) سبو در خوابهای ما کسی است که شأن و مقامی ندارد. شاید مزاحم و زیانکار هم باشد، ولی ...