چگونه بلوک بندی های نظامی در دوران جنگ سرد شکل گرفت؟

Yalda Roozban | ۲۴ آبان ۱۳۹۶ | چهارشنبه, 17:00 ب.ظ
با سلام خدمت عزیزان علاقمند به بخش تاریخ پس از پایان جنگ جهانی دوم دوبلوک شرق (کمونیسم) و غرب (کاپیتالیسم) بار دیگر در برابر هم قرار ...