چگونه گلوکوم مادرزادی ایجاد می شود؟

مرضیه عدالت خواه | ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ | یکشنبه, 08:00 ق.ظ
گلوکوم مادرزادی با دو مکانیسم تکامل غیرطبیعی زاویه اتاق قدامی (گلوکوم مادرزادی اولیه) و ثانویه به سایر اختلالات چشمی مانند آنیریدیا (گلوکوم تکاملی) ایجاد می ...