سیستم کنترل تردد هوشمند دیتا سنتر و اتاق سرور چگونه است ؟

نسرین الهیاری | ۱۶ تیر ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 15:14 ب.ظ
سیستم کنترل تردد هوشمند دیتا سنتر و اتاق سرور چگونه است ؟ اتاق سرور و مرکز داده ها(Data Center) یا همان دیتا سنتر از جمله بخش ...