چگونه بیماری سرخرگ محیطی را تشخیص دهیم؟

حامد نمازی | ۱۵ مهر ۱۳۹۸ | دوشنبه, 20:00 ب.ظ
نحوه تشخیص و درمان بیماری سرخرگ محیطی: بیماری سرخرگ محیطی از بیماری های شایع محسوب می شود. در این بیماری رگ ها تنگ تر شده و گردنش ...