چگونه شالازیون در چشم ایجاد می شود؟

ناهید عدالتخواه | ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ | شنبه, 11:00 ق.ظ
شالازیون یک التهاب مزمن استریل و لیپو گرانولوما توز با علت نامعلوم و عمدتا در غدد میبومین است. علت آن بسته شدن دهانه غدد میبومین ...