چگونه سیالادنیت مزمن اسکلروزان ایجاد می شود؟

ناهید عدالتخواه | ۲ بهمن ۱۳۹۶ | دوشنبه, 06:00 ق.ظ
شایعترین سیالادنیت التهابی مزمن است که معمولا در ارتباط با انسداد و سنگ رخ میدهد و منجر به تورم پایدار و شبه تومورال غده تحت ...