چگونه رویای صادقه را از خواب های آشفته تشخیص دهیم؟

kh hatefi | ۲۳ مهر ۱۳۹۸ | سه‌شنبه, 22:00 ب.ظ
 چگونگی دیدن خواب  خواب عبارت است از عدم توانایی ارادی در کنترل محیط فیزیکی و کاهش یا فقدان سطح هوشیاری، تعلیق نسبی ادراکات حسی و غیرفعال شدن ...