چگونه با کودکان حسود برخورد مناسبی داشته باشیم؟

عاطفه کریم نژاد | ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 17:40 ب.ظ
 یک آمار جالب می‌گوید که تمامی کودکان درصدی از حسادت را نسبت به خواهر، برادر یا کودکان دیگر تجربه می‌کنند .در عین حال روا‌پزشکان معتقدند ...