چگونه جرم گوش و Cerumen Impaction ایجاد می گردد؟

مرضیه عدالت خواه | ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ | چهارشنبه, 09:00 ق.ظ
جرم گوش توسط غدد چربی و غدد سرومن پوست کانال گوش تولید میشود که با داشتن یک لابه اسیدهای چرب و لیزوزیم و PH اسیدی، ...