چگونه کراتیت باکتریال ایجاد می شود؟

ناهید عدالتخواه | ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ | یکشنبه, 07:05 ق.ظ
نوعی بیماری چشمی است که می تواند منجر به تخریب بافت قرینه و سوراخ شدن آن شده و بینایی فرد را تهدید می کند.