چگونه پیر گوشی (Presbycosis) رخ می دهد؟

ناهید عدالتخواه | ۲ بهمن ۱۳۹۶ | دوشنبه, 03:30 ق.ظ
پیرگوشی عبارتست از کاهش شنوایی حسی _ عصبی قرینه مرتبط با aging و ایدیوپاتیک در افراد بالای 50 سال.