چگونه سینوزیت حاد ایجاد می شود؟

ناهید عدالتخواه | ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ | پنج‌شنبه, 17:11 ب.ظ
سینوزیت حاد در اطفال غالبا در سینوس های اتموئید و در بالغین به ترتیب در ماگزیلا،اتموئید،فرونتال و اسفنوئید دیده می شود.