چگونه سیالادنوزیس ایجاد می شود؟

ناهید عدالتخواه | ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ | جمعه, 09:00 ق.ظ
تورم قرینه و غیر التهابی غددبزاقی اصلی سیالادنوزیس یک اختلال ترشحی که با بزرگ شدن سلول های آسینار مشخص می شود محتملترین علت آن اختلال ...