چگونه انحراف سپتوم بینی رخ می دهد؟

مرضیه عدالت خواه | ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ | شنبه, 07:00 ق.ظ
Septal deviation عبارتست از خم شدگی یا زاویه دار شدن سپتوم بینی بر اثر علل تروماتیک یا مادرزادی و یا developmental .