چگونه استزیونوروبلاستوما ایجاد می شود؟

ناهید عدالتخواه | ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ | چهارشنبه, 17:00 ب.ظ
تومور بدخیمی است که نوروژنیک با منشا سلول های منطقه بویایی است ومعمولا در بالغین دیده می شود.