چگونه بدانیم که انگشتمان شکسته است؟

پریا مردی | ۳ فروردین ۱۳۹۸ | شنبه, 08:00 ق.ظ
تشخیص انگشت شکسته انگشتان سالم در ورزش هایی مانند فوتبال و بسکتبال آسیب می بینند. خوشبختانه، اگرچه یک انگشت پیچ خورده(شکسته شده) می تواند ناراحت کننده باشد. و ...