چگونه می توان درد آنژین را تشخیص داد؟

حامد نمازی | ۷ مهر ۱۳۹۸ | یکشنبه, 20:00 ب.ظ
به طور کلی آنژین به درد شدید یا احساس ناراحتی در قفسه سینه  گفته می شود، که ممکن است به دست ها هم سرایت کند. ...