چگونه آمبولی ریه را تشخیص دهیم؟

حامد نمازی | ۱۷ مهر ۱۳۹۸ | چهارشنبه, 20:00 ب.ظ
نحوه تشخیص بیماری آمبولی ریه: آمبولی ریه به گرفتگی ناگهانی یک شریان در ریه گفته می شود که علت آن وجود لخته خونی در یکی از ...