چگونه اظهارنامه مالیاتی تنظیم کنیم؟

دانشمند پاسخگو | ۱۵ تیر ۱۳۹۶ | پنج‌شنبه, 00:41 ق.ظ
برای درک بهتر چگونگی تنظیم اظهار نامه مالیاتی باید بدانیم که سیاست و برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در حال حاضر اخذ الکترونیکی اظهارنامه ...