چگونه گردش موجودی را محاسبه کنیم؟

Leyla AliAkbari | ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ | شنبه, 12:04 ب.ظ
گردش موجودی یک راه اندازه گیری است که چگونه چندین بار تجارت در مدت زمان داده شده به فروش می رسدو خود سهام از موجودی ...