چگونه ترومای گوش میانی رخ می دهد؟

ناهید عدالتخواه | ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ | پنج‌شنبه, 07:00 ق.ظ
ترومای به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اثر یک جسم نوک تیز و با تغییر فشار ناگهانی هوای داخل مجرا مثل سیلی زدن به ...