چگونه حضرت علی در دامان پیامبر تربیت شدند؟

هانیه خان بابائی | ۲۲ آبان ۱۳۹۵ | شنبه, 13:27 ب.ظ
 نسب ایشان عبارت است از: علي بن أبي طالب، بن عبد المطلب، بن هاشم بن عبد مناف، بن قصي، بن كلاب، بن مرة، بن كعب، ...