چگونه بدهکاری و بستانکاری در کسب و کار را کنترل کنیم؟

Leyla AliAkbari | ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ | شنبه, 16:30 ب.ظ
در حسابداری تحت عمومی پذیرفته شده حسابداری اصول (GAAP)، بستانکار و اعتبارات برای پیگیری تغییرات از ارزش حساب استفاده می شود. آن همچنین می توانند ...