چگونه ترازبندی (میزان فرمان) ماشین را تنظیم کنیم؟

بهناز زارع | ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ | دوشنبه, 08:00 ق.ظ
آموزش  تعمیر تراز بندی یا میزان فرمان ماشین:  ترازبندی صحیح چرخ  یا میزان فرمان ،برای راندن خودرو و همچنین افزایش عمر تایر ها بسیار مهم است. در ...