چگونه رابطه همسایگی در پروتکل OSPF را تشکیل دهیم ؟

نسرین الهیاری | ۱۶ تیر ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 10:35 ق.ظ
چگونه رابطه همسایگی در پروتکل OSPF را تشکیل دهیم ؟ برای اینکه پروتکل OSPF بتواند در داخل یک شبکه کار بکند و Subnet ها و Route ...