چگونه می توان در مسیر جاده ی زندگی سفر کرد؟

sweetgirl | ۱ مرداد ۱۳۹۷ | دوشنبه, 16:00 ب.ظ
سفر کردن در مسیر جاده ی زندگی اگر شما نمی دانید کجا بروید، مهم نیست از چه مسیری بروید. مهم این است که یک هدف داشته باشید. ...