چگونه یک روانپزشک شویم؟

mona_fadakar | ۷ مرداد ۱۳۹۷ | یکشنبه, 22:00 ب.ظ
آموزش روانپزشک شدن روانپزشکان دارای مجوز پزشکان هستند که در درمان بیماری های روانی با تجویز دارو و استفاده از تکنیک هایی مانند روان درمانی متخصص ...