چگونه در خانه کرفس بکاریم؟

mehdi__valiyoun | ۲۹ تیر ۱۳۹۷ | جمعه, 16:00 ب.ظ
آموزش کاشت کرفس در خانه برای کاشت کرفس در خانه از قسمت تحتانی کرفس که معمولا دور انداخته میشود استفاده میکنیم. پس چگونگی کاشت کرفس در ...