چگونه تومورهای گردن ایجاد می گردد؟

مرضیه عدالت خواه | ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ | سه‌شنبه, 11:00 ق.ظ
از نظر بالینی به صورت توده های نرم بدون درد با حدود مشخص بروز می کند.