بیماری های مشترک بین انسان و حیوانات

مصطفی احسانی | ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | جمعه, 08:00 ق.ظ
بیماری های مشترک بین انسان و حیوانات بیماری های مشترک بین انسان و حیوانات از اهمیت بالای برخوردار میباشد که روز 13 تیر را روز ملی بیماری ...