چگونگی تبدیل معمولی ها به یک شاهکار

پریسا کارگر | ۸ مرداد ۱۳۹۵ | جمعه, 14:03 ب.ظ
مسئله روزمرگی و افتادن در چرخه تکرار و دیگری معضل شیوع خشونت کلامی در سطح جامعه و بالاخص فضای مجازی. دوست داشتم در ابتدا درباره مسئله ...