چگونگی ترفند تایپ ارواح در کامپیوتر

النا زیدی | ۱۶ تیر ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 15:16 ب.ظ
چگونگی ترفند تایپ ارواح در کامپیوتر در ادامه یک ترفند جالب برای ساختن فایلی که به صورت اتوماتیک باز میشود و متن دلخواه بدون هیچ حرکتی ...