چگونه اسلام صرفه جویی و دوری از اسراف تاکید کرده است؟

فریبا اصغرزاده | ۵ مرداد ۱۳۹۷ | جمعه, 22:00 ب.ظ
صرفه جویی و دوری از اسراف: یکی از اصول اخلاقی امامان(ع) که همه آنها بطور جوی آن را رعایت می کردند اصل صرفه جویی و دوری ...