چگونه با ساز تار آشنا شویم؟

دانشمند پاسخگو | ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ | یکشنبه, 12:36 ب.ظ
تار از سازهای زهی است که با زخمه نواخته می‌شود. تار در ایران ، جمهوری آذربایجان و برخی مناطق دیگر خاورمیانه مانند تاجیکستان،  و ارمنستان و ...