چگونه جریان سقیفه اتفاق افتاد؟(بخش دوم)

هانیه خان بابائی | ۲۳ آبان ۱۳۹۵ | یکشنبه, 14:41 ب.ظ
سقیفه در لغت عرب به معنی سایبانی است ؛ شیوخ عرب را مهمان خانه ای بوده است که افراد قبیله نیز در آن جمع می ...