چگونه با ساز سنتور آشنا شویم؟

دانشمند پاسخگو | ۲۱ تیر ۱۳۹۵ | دوشنبه, 12:09 ب.ظ
چگونه با ساز سنتور آشنا شویم؟ سنتور ساز زهی کوبه‌ای موسیقی ایرانی است. فرهنگ دهخدا سنتور را اینگونه بازشناخته‌است: از سازهای ایرانی به شکل ذوزنقه که ...