چگونه با ساز کوبه‌ای دَفّ آشنا شویم؟

دانشمند پاسخگو | ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ | یکشنبه, 19:38 ب.ظ
دَفّ، یکی از سازهای کوبه‌ای در موسیقی ایرانی است که شامل حلقه‌ای چوبی است که پوست نازکی بر آن کشیده‌اند و با ضربه‌های انگشت می‌نوازند. این ...