چگونه عوامل محیطی بر درختان تاثیر می گذارد؟

Khatibi | ۶ آبان ۱۳۹۶ | شنبه, 10:49 ق.ظ
در کشاورزی عوامل زیادی تاثیرگذار بر محصول می باشند. عواملی چون شرایط اقلیمی و آب و هوایی عمدتا نوع کشت را تحت تاثیر قرار می ...