چگونه حرارت و باد بر رشد گیاه تاثیر می گذارد؟

Khatibi | ۱۷ آبان ۱۳۹۶ | چهارشنبه, 06:15 ق.ظ
عوامل متعددی بر رشد گیاه تاثیر می گذارند که به دو دسته عوامل داخلی و عوامل خارجی تقسیم می شوند. عوامل داخلی همان تاثیر ژنتیک ...